Gambar-gambar Perkhemahan 2009

Perkhemahan  2008

Perkhemahan 2009

Perkhemahan 
Jun 2010

Perkhemahan
Disember 2010

Perkhemahan Kanak-Kanak 2009

Persiapan Perkhemahan

Hari Pertama

Hari Kedua

Hari Ketiga