Header image  
Rakan anda sepanjang hayat  
line decor
   UTAMA | PENSYARAH | GALERI | TESTIMONI | FAQ | KALENDAR PENGAJIAN | PAUTAN  
line decor
 

 
 
 

      
 

TENTANG DPIA

Visi | Misi | Objektif | Nilai | Cara Kami | Hubungi KamiPengenalan

Diploma Pengajian Islam Andalus (DPIA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat pos-menengah yang merangkumi pelbagai disiplin agama. Disamping pengajian ilmu-ilmu teras agama seperti pengajian al-Qur’an, al-Hadith dan al-Syariah, DPI Andalus juga menawarkan beberapa pengajian yang mempunyai aspek aplikasi dan kefahaman berdasarkan kepada keadaan dan kehidupan semasa seperti Tasawwur Islam, Tamadun Islam, Pendidikan Islam dan Sains Islam.

DPI Andalus bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Kelas Bimbingan Menengah (KBM 4) atau Kelas Bimbingan Remaja Lanjutan (KBRL) di Andalus, Cordova dan lain-lain untuk melanjutkan pengajian Islam  (bukan sepenuh masa)  ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa.  

 

Visi

Muslim yang berilmu dan bertaqwa berteraskan al-Quran dan al-Sunnah.

Kembali ke atas

Misi

Menyediakan pendidikan Islam dengan kesungguhan, kesabaran dan keikhlasan dalam melahirkan Muslim yang berilmu dan bertaqwa berteraskan al-Quran dan al-Sunnah. 

Kembali ke atas

Objektif

Objektif dan matlamat kami adalah untuk melahirkan individu-individu yang mempunyai ciri-ciri berikut:

  • Mempunyai kefahaman mengenai Islam dan mencontohi akhlak mithali

  • Merealisasikan semua ajaran Islam dan menghayati sunnah dalam penghidupan

Menunaikan hak-hak Islam dan berhemah tinggi

Kembali ke atas

NILAI

Kami percaya bahawa setiap warga kerja Andalus mampu dan ingin menyumbang secara berkesan kepada kerjayaan organisasi. Sehubungan dengan ini, dalam semua urusan, kami menghayati ciri-ciri berikut :

  • Fokus Pelanggan

Kami komited untuk menjalin hubungan baik dengan semua waris dan para pelajar sebagai rakan-rakan sepanjang hayat. Kami menghormati setiap dari mereka sebagai individu yang penting dan mempunyai keperluan tersendiri.

  • Pembangunan Warga Kerja

Kami berusaha mewujudkan suasana kerjaya yang membuka peluang kepada setiap warga kerja kami untuk mengoptimumkan potensi diri.

  • Kerja Berkumpulan

Kami yakin dengan budaya kerja secara berkumpulan dengan semangat bergotong royong. Kami menghargai segala sumbangan dari setiap warga kerja, waris dan pelajar.

  • Inovasi

Kami beriltizam untuk terus mempertingkatkan perkhidmatan kami dari pelbagai segi secara berterusan. Kami akan memastikan sebarang bayaran yang dikenakan adalah wajar dan berpatutan.

Kembali ke atas

Cara Kami

Andalus adalah sebuah institusi pengajian swasta yang menyediakan pengajian Islam berteraskan kepada ajaran al-Quran, Al-Sunnah dan bimbingan para ulama muktabar sejak berzaman.

Andalus berpegang kepada aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jemaah dan mengikut mazhab Imam Syafeei. Walaubagaimanapun, pengajian diploma Andalus akan membuka peluang kepada pengajian dan perbahasan ajaran-ajaran yang berbeza dengan aqidah dan mazhab yang disebutkan di atas.

Andalus berpendirian bahawa pensyarah di institusi ini harus ikhlas, jujur dan beriltizam penuh dalam usaha menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Mereka harus menjadi contoh yang baik kepada pelajar dari segi budi pekerti dan budaya ilmu. Pensyarah juga tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa para pelajar dengan pemikiran dan amalan yang berbeza dengan aqidah dan mazhab yang dipegang oleh institusi ini.

Andalus sedar bahawa pengajian Islam harus peka kepada konteks Singapura sebagai sebuah negara sekular dan masyarakat berbilang bangsa, bahasa, budaya dan agama. Kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara harus diberi perhatian sewajarnya.

Andalus berpendirian bahawa individu Muslim yang soleh dapat memberikan sumbangan yang baik kepada masyarakat dan negara.

Kembali ke atas

Hubungi Kami

Changi / Ibu Pejabat
No. 448 Changi Road,
#04-06,
Wisma Indah           
Singapore 419975
Tel : 64406343 
Fax: 62944217

Yishun
Blk 102, Yishun Ave 5,
#02-107,
Singapore 760102,
Tel:67560017
Fax:67560417

Marsiling
Blk 306A, Woodlands St 31,
#04-01,
Singapore 731306
Tel : 63634613 
Fax: 63632091

Woodlands
Blk 268 Woodlands Centre Rd,
Woodlands Point #04-04/05
Singapore 731938
Tel: 63650642 
Fax: 62698560

Bukit Batok
Blk 153 Bukit Batok St.11
#04-286,
Singapore 650153
Tel: 65697391 
Fax: 65615871

Bukit Batok 2
Blk 276 Bukit Batok East Ave 4
#02-110,
Singapore 650276
Tel: 65678981 
Fax: 65677713

Choa Chu Kang
Blk 220, Choa Chu Kang Central,
#B1-266,
Singapore 680220,
Tel:67635360
Fax:67636518

Jurong West 1
Blk 503, Jurong West Ave 1,
#04-853,
Singapore 640503,
Tel:68961380
Fax:65630327

Jurong West 2
Blk 962, Jurong West St 91,
#03-302,
Singapore 640962,
Tel:67947870
Fax:67947871

Jurong West 3
Blk 153, Yung Ho Road,
#B1-35,
Singapore 610153,
Tel:62650586
Fax:67947871

Tampines 1
Blk 201-D, Tampines St 21,
#04-1155,
Singapore 524201,
Tel:67847594
Fax:67862160

Tampines 2
Blk 361, Tampines St 34,
#01-401,
Singapore 520361
Tel : 67848769 
Fax: 67848768

Teck Whye
Blk 140 Teck Why Lane, 
#02-361
Singapore 680140
Tel : 67600612 
Fax: 67600613

Bedok Reservoir
Blk 660 Jalan Tenaga, 
#01-134
Singapore 410660          
Tel : 67480270 
Fax: 67484450

Admiralty
Blk 678A, Woodlands Ave 6,
#03-06,
Singapore 731678,
Tel:67601033
Fax:67601381

Kembali ke atas