Header image  
Rakan anda sepanjang hayat  
line decor
   UTAMA | PENSYARAH | GALERI | TESTIMONI | FAQ | KALENDAR PENGAJIAN | PAUTAN  
line decor
 

 
 
 

      
 

Diploma Pengajian Islam Andalus (DPIA)

Syarat Kemasukan | Musim Pengajian | Tempat & Waktu | Yuran Pengajian | Program Pengajian | Silibus Pengajian | Sistem Penilaian | Penganugerahan Sijil | Natijah Pengajian


 

 

Syarat-Syarat Kemasukan

 • Berusia tidak kurang dari 17 tahun
 • Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat menengah di institusi pengajian agama seperti madrasah masjid, persatuan Islam atau agensi swasta.

Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

Pengajian Secara Odit  (Berkala1)

 • Berusia tidak kurang daripada 17 tahun.

Lembaga Pengurusan boleh melakukan interviu terhadap calon-calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

Musim Pengajian

Diploma Pengajian Islam Andalus mengamalkan sistem 2 semester dalam tempoh 12 bulan. Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal dengan 10 minggu pengajian dalam setiap penggal, diikuti dengan 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti setelah tamat penggal pertama.

Semester 1 :
Penggal 1
Minggu Pengajian : Jan – Mac (13 minggu)
Minggu Peperiksaan : Mac (2 minggu)
Minggu Cuti : Apr (1 minggu)


Penggal 2
Minggu Pengajian : Apr – Jun (13 minggu)
Minggu Peperiksaan : Jun (2 minggu)
Minggu Cuti : Jun (1 minggu)


Semester 2 :
Penggal 3
Minggu Pengajian : Julai – Sep (13 minggu)
Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)
Minggu Cuti : Sep (1 minggu)

Penggal 4
Minggu Pengajian : Okt – Dis (13 minggu)
Minggu Peperiksaan : Dis (2 minggu)
Minggu Cuti : Dis (1 minggu)

 

 

 

Kembali ke atas

Tempat & Waktu Pengajian

CAWANGAN HARI MASA
Tampines 1 Sabtu 2.00 - 5.00 ptg
Ahad 2.00 - 5.00 ptg
Yishun Sabtu 2.00 - 5.00 ptg
Ahad 2.00 - 5.00 ptg
Jurong West 2 Ahad 8.30 - 11.30 ptg
Jurong West 3 Ahad 8.30 - 11.30 pg
Bukit Batok 1 Ahad 2.00 - 5.00 ptg
Bukit Batok 2 Ahad 2.00 - 5.00 ptg
Teck Whye Ahad 11.15 - 2.15 ptg
Changi Ahad 9.00 - 12.00 ptg
Ahad 12.30 - 3.30 ptg
Woodlands Point Sabtu 4.15 - 7.15 mlm
Ahad 2.00 - 5.00 ptg

Kembali ke atas

Yuran Pengajian

Diploma           $77 sebulan (bayaran melalui Giro)
Pendaftaran    $52 (sekali sahaja)

Bayaran Yuran Melalui GIRO

Sejajar dengan polisi yang sedia ada, para pelajar diwajibkan membayar yuran melalui GIRO. Sila dapatkan borang GIRO dari pejabat seberapa segera, jika anda belum melakukannya. Sila pastikan cap jari atau tandatangan anda di borang GIRO serupa dengan buku bank anda.

Potongan yuran melalui GIRO akan dibuat pada tanggal 12 setiap bulan. Jika anda tidak boleh membayar yuran melalui GIRO, sila berikan keterangan dan sebab-sebab yang berkaitan. Sila isikan borang ‘op out form’ dan serahkan kepada pejabat.

Polisi Kelewatan Pembayaran Yuran

Tempoh Lewat Membayar Yuran Tindakan
1 Bulan Keputusan peperiksaan tidak diberi
2 Bulan Dilarang menduduki peperiksaan
3 Bulan Pengajian digantung

Kehadiran Modul

 • Pelajar perlu menghadiri sekurang-kurangnya 80% dari waktu pengajian setiap modul.
 • Pelajar yang kehadirannya kurang dari 80% tidak layak untuk menduduki peperiksaan
 • Pelajar yang kehadirannya 60% dan ke bawah dilarang menduduki peperiksaan dan perlu mengulangi modul tersebut serta pembayaran yuran yang baru.
 • Pelajar tidak dibenarkan menuntut yuran untuk modul yang tidak dihadiri.
 • Pelajar yang ingin menangguhkan pengajian perlu menulis surat permohonan beserta alasan yang munasabah kepada jabatan pendidikan pos menengah.
 • Pelajar juga harus memohon agar pemotongan yuran melalui Giro dihentikan sewaktu penangguhan pengajian.
 • Jika pelajar gagal melakukan demikian pihak Andalus tidak akan bertanggungjawab atas pemotongan tersebut dan yuran yang telah dipotong tidak akan dikembalikan.

Kembali ke atas

Program Pengajian

Diploma Pengajian Islam Andalus dilaksanakan secara separuh masa. Pelajar perlu menamatkan 96 jam kredit (32 modul), yang terdiri dari 66 jam kredit (22 modul) Wajib Diploma (WD) dan 30 jam kredit (10 modul) Elektif (EL). Program ini disampaikan dalam tempoh 4 tahun atau 8 semester. Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal. Setiap penggal menawarkan 2 modul dalam tempoh masa lebih kurang 3 bulan. Peserta harus menamatkan 32 modul (mendapat 96 jam kredit) dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk berjaya dalam pengajian. Disamping itu pengajian ini juga dibuka untuk peserta yang ingin mengikuti pengajian secara odit.

   Jadual 1: Matapelajaran Wajib Diploma ialah:

Kod Matapelajaran Bahasa Penghantar Jam Pertemuan Jumlah Kredit
WD1013 Aqidah Islam I Melayu 15 3
WD1023 Aqidah Islam II Melayu 15 3
WD2013 Ulum Al-Quran Melayu 15 3
WD2023 Tafsir al-Quran I Melayu 15 3
WD2033 Tafsir al-Quran II Melayu 15 3
WD3013 Mustholah al-Hadith Melayu 15 3
WD4013 Usul Fiqh Melayu 15 3
WD4023 Qawaid al-Fiqhiyah Melayu 15 3
WD4033 Sejarah Perundangan Islam Melayu 15 3
WD4043 Fiqh Mu'amalat Melayu 15 3
WD4053 Fiqh Munakahat & Jinayat Melayu 15 3
WD4063 Maqasid Syariah Melayu 15 3
WD5013 Bahasa Arab I Arab 15 3
WD5023 Bahasa Arab II Arab 15 3
WD5033 Bahasa Arab III Arab 15 3
WD6013 Tasawwur Islam I Melayu 15 3
WD7013 Sejarah & Tamadun Islam I Melayu 15 3
WD7023 Sejarah & Tamadun Islam II Melayu 15 3
WD8013 Sejarah Pendidikan Islam I Melayu 15 3
WD8023 Sejarah Pendidikan Islam II Melayu 15 3
WD9013 Pengajian Pemikiran Islam di Singapura I Melayu 15 3
WD1113 Metodologi Kajian Melayu 15 3
  22 Jumlah   66

1 WD bermakna 'Wajib Diploma' iaitu mata pelajaran wajib untuk peringkat diploma

Kembali ke atas

   Jadual 2: Matapelajaran Elektif ialah:

Kod Matapelajaran Bahasa Penghantar Jam Pertemuan Jumlah Kredit
EL4073 Pengurusan Harta dalam Islam (Faraid) Melayu 15 3
EL6023 Tasawwur Islam II Melayu 15 3
EL8023 Sejarah Pendidikan Islam III Melayu 15 3
EL9023 Pengajian Pemikiran Islam di Singapura II Melayu 15 3
EL1313 Sains Islam Melayu/Inggeris 15 3
EL1413 Pendidikan Nasional dan Pengajian Silang Budaya Melayu/Inggeris 15 3
EL1513 Asas Psikologi & Kaunseling I Melayu 15 3
EL1523 Asas Psikologi & Kaunseling II Melayu 15 3
EL1613 Fiqh Dakwah I Melayu 15 3
EL1623 Fiqh Dakwah II Melayu 15 3
EL1713 Ekonomi Islam Melayu/Inggeris 15 3
EL1813 Teknologi Maklumat dalam Islam Melayu/Inggeris 15 3
EL1913 Asas Latihan Pedagogi I Melayu/Inggeris 15 3
EL1923 Asas Latihan Pedagogi II Melayu/Inggeris 15 3
EL2023 Qawaid Tafsir Melayu 15 3
    Jumlah   45

Kursus-kursus Elektif akan ditambah dari masa ke masa mengikut keperluan. Setiap modul di atas ialah selama 5 minggu pengajian.

2 EL bermakna ‘Elektif’ iaitu mata pelajaran yang boleh dipilih oleh para pelajar 

Kembali ke atas

SILIBUS PENGAJIAN

WD1013 : Aqidah Islam I

Sinopsis: Modul ini bertujuan memberi kefahaman tentang keimanan kepada Allah, kitab, rasul, qhadak dan qhadar serta alam ghaib seperti alam barzakh dan hari kiamat yang berdasarkan kepada pegangan Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Ianya juga bertujuan untuk memperkukuhkan keimanan kepada rukun-rukun Islam, supaya individu muslim tidak terpengaruh dengan kefahaman yang boleh menyesat dan menyelewengkan, kesan dari era globalisasi dan kemajuan teknologi yang terdedah dengan gejala-gejala yang kurang sihat dan pelbagai pengaruh yang boleh merosakkan kefahaman dan aqidah muslim.

 • Ilmu Tauhid : Kepentingan dalam Kehidupan
 • Cara mengenal Allah : Kehebatan ciptaan Tuhan
 • Mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. : Al-Quran
 • Beriman dengan hari akhirat
 • Beriman dengan Malaikat, Kitab dan Rasul
 • Beriman dengan Qadhak dan Qhadar
 • Kesan keimanan kepada rukun-rukun iman
 • Makhluk Allah : Cerminan Kekuasaan dan Sifatnya
 • Keperluan kepada Rasul utusan Allah
 • Al-Quran menjelaskan perkara ghaib yang belum berlaku
 • Perkara yang membatalkan Iman : Syirik, Kufur, Riddah, Khurafat, Sihir, Nifak
Kembali ke atas

WD1023 : Aqidah Islam II

 • Keajaiban al-Quran di zaman ini
 • Kematian dan kehidupan di alam Barzakh
 • Peristiwa di hari Kebangkitan
 • Kekufuran
 • Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahui
 • Ciptaan Allah di bumi dan di langit sebagai tanda kebesaran
 • Allah Esa dan Tuntutan Ikhlas dalam ibadat
 • Mengenali Allah dengan al-Asma’ al-Husna
 • Pengakuan saintis terhadap kebenaran Islam dan mukjizat al-Quran
 • Ilmu al-Quran mendahuli ilmu Moden
 • Hakikat Kehidupan

Buku-Buku Rujukan :

 1. Syarh al-Aqidah al-Thahawiyah: Ali bin Ali bin Muhd bin Abi al-‘Izz al Hanafi
 2. Al-‘Itiqad wa al-Hidayah ila sabil al-Rasyad: Imam al-Baihaqi
 3. Aqidah Islam: Sayid Sabiq
 4. Aqidah Islam: Said bin Ibrahim (Mantan Mufti Sabah)
 5. Kitab al-Tauhid: Abdul Majid Aziz Al-Zindani
Kembali ke atas

WD2013 : Ulum al-Tafsir

Sinopsis: Matlamat modul ini ialah menjelaskan sejarah permulaan al-Quran dari masa ianya diturunkan buat pertama kali hinggalah ianya sempurna dengan turunnya ayat yang terakhir. Ia juga menerangkan sejarah penulisan al-Quran bermula dari zaman Rasulullah s.a.w. hingga pembukuan pada zaman Khulafa al-Rasyidin. Menjelaskan jenis-jenis ayat makki, madani, nasikh, mansukh dan sebagainya. Akhir sekali ianya mendedahkan cara-cara dan methodologi ulama dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Quran serta adab-adab yang diperlukan sebagai seorang mufassir. Di akhir modul ini diharapkan keyakinan pelajar bertambah kuat tentang pemeliharaan Allah s.w.t. terhadap kesucian dan ketulenan al-Quran. Mereka juga diharapkan dapat menggarap keperluan-keperluan asas untuk memahami dan mentafsir al-Quran dan menjaga adab-adabnya.

 • Definasi al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat al-Quran
 • Cara wahyu disampaikan kepada rasul-rasul
 • Cara dan faedah mengenal ayat Makki dan Madani
 • Ayat yang pertama dan terakhir diturunkan
 • Faedah mengetahui sebab turun ayat
 • Cara al-Quran diturunkan dan hikmat turunnya beransur-ansur
 • Sejarah pembukuan al-Quran ke dalam mushaf
 • Bertajwid dan adab tilawah al-Quran
 • Pembahasan tentang ayat-ayat Nasikh dan Mansukh
 • Pembahasan tentang ayat-ayat Am dan Khas
 • Pembahasan tentang pelbagai jenis tafsir
 • Mengenal ahli tafsir yang masyhur
 • Mukjizat al-Quran dari aspek bahasa, ilmu dapatan dan syariat
 • Kaedah-kaedah yang berhubung dengan pentafsiran
 • Pembahasan tentang terjemahan al-Quran – perbezaan antara terjemah dan tafsir
 • Syarat-syarat dan adab-adab mentafsir al-Quran

 

Buku-Buku Rujukan :

 1. Al-Itqhon fi Ulum al-Quran: Imam Syayuti
 2. Al-Burhan fi Ulum al-Quran: Imam Az-Zarkasyi
 3. At-Tibyan fi Aadabi Hamalath al-Quran: Imam Nawawi
 4. Mabahith fi ulum al-Quran: Manna’ al-Qatthan
 5. Asbab al-Nuzul: Imam Ali bin Ahmad al-Wahidy
 6. Nawasikh al-Quran: Imam Ibn al-Jauzi
Kembali ke atas

WD2023 : Tafsir al-Quran 1

Sinopsis: Matlamat modul ini membahaskan tentang huraian dan tafsiran ayat-ayat hukum.. Ianya mengandungi pelbagai jenis hukum dan pengajaran yang berguna dan penting bagi kehidupan individu muslim bersesuaian dengan kehendak Ilahi bagi menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Di akhir modul ini diharapkan pelajar dapat memahami dengan baik dan menjiwai intisari-intisari yang terkandung dalam ayat-ayat di dalam surah berkenaan serta dapat mengambil pengajaran dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya.

 • Kupasan tafsiran, hukum-hukum dan pengajaran dari surah Al-Fatihah
 • Pembahasan tentang ayat-ayat mengenai solat Jumaat
 • Kupasan tentang ayat-ayat mengenai ibadah puasa
 • Pembahasan tentang ayat-ayat mengenai ibadah haji dan umrah
 • Huraian tafsiran mengenai ibadah kurban dan hikmahnya
Kembali ke atas

WD2033 : Tafsir al-Quran II

 • Pembahasan tentang ayat-ayat mengenai sihir dan pendirian Islam terhadapnya
 • Kupasan tentang ayat-ayat mengenai makanan yang halal dan yang diharamkan
 • Pembahasan tentang ayat-ayat mengenai tatatertib ziarah dan adab meminta izin
 • Huraian tentang ayat-ayat mengenai hak dan kewajipan berbakti kepada orang tua
 • Pembahasan mengenai ayat-ayat yang berhubung dengan pengambilan anak angkat

Buku-Buku Rujukan :

 1. At-Thobari, Jami’ al-Bayan
 2. Al-Qurtubi, Jami’ ahkammil Quranil Karim
 3. Abu Bakar al-Jazaairi, Aisar al-Tafasir
 4. Ibn Katsir, Tafsir al-Quranul A’zim
 5. Al-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir
 6. Said Qutb, Fi Dzhilal al-Quran
Kembali ke atas

WD3013 : Mustholah al-Hadith

Sinopsis: Matlamat modul ini ialah mendedahkan para pelajar kepada kaedah-kaedah penting untuk mengetahui hal-ehwal perawi dan nas-nas hadith yang diriwayatkan. Ia juga bertujuan agar pelajar tidak terpengaruh kepada ajaran aliran sesat iaitu golongan anti hadith disebabkan kejahilan mereka terhadap ilmu mustholah al-Hadith. Modul ini akan menjelaskan bagaimana ulama mengkatogerikan pelbagai jenis hadith dan martabatnya. Di akhir modul ini diharapkan pelajar dapat mengenal pelbagai jenis hadith dan peranannya sebagai sumber kedua pengambilan hukum, dan menghargai kesungguhan serta jasa ulama hadith dalam memelihara sunnah Rasulullah s.a.w. daripada penyelewengan dan pemalsuan.

 1. Kepentingan Mustalah Hadith & Sejarah Perkembangannya.
  a. Kedudukan As-Sunnah & Peranannya.
  b. Pemeliharaan As-Sunnah, Tokoh-Tokohnya & Cabarannya.
  c. Sejarah Perkembangan Mustalah Hadith.

 2. Pengenalan Istilah-Istilah Asas & Pembahagian Umum Al-Hadith.
  a. Maksud Pengajian Hadith Riwayah & Dirayah, Sanad, Matan, Rawi & Muhaddith.
  b. Maksud Al-Khabar, Al-Hadith, Al-Athar, Perbezaan Antara Al-Hadith & Al-Athar.
  c. Pembahagian Hadith Secara Umum.

 3. Pembahagian Hadith Dari Sudut Derajat Kekuatannya. a. Hadith Sahih.
  b. Hadith Hasan.
  c. Hadith Daif.

 4. Pembahagian Hadith Dari Sudut Bilangan Perawi. a. Hadith Mutawatir.
  b. Hadith Aahad: Masyhur, Aziz & Gharib.
  c. Kedudukan Mutawatir & Aahad.

 5. Pengenalan Kitab-Kitab Hadith. a. Musnad Imam Ahmad & Muwattho’ Imam Malik.
  b. Al-Kutubus Sittah: Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An- Nasai, Sunan At-Tirmidzi & Sunan Ibn Majah.
  c. Perbezaan Antara Kitab Hadith Dengan Kitab Fiqeh.

Buku-Buku Rujukan :

 1. Dr. Mahmood Al-Thohhan, Tafsir Mustolah al-Hadith
 2. 2. Imam Ibn Hajar, Nuzhatun Nazhar Syarh Nukhbatul Fikr
 3. Imam Al-Syayuti, Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi
 4. Imam Ibn Hajar, Al-Nukat ‘ala kitab Ibn al-Solah
 5. Imam al-Hakim al-Naisaburi, Ma’rifah al-‘Ulum al-Hadith
 6. Imam Ibn Katsir, Al-Baa’ith al-Hathith Syarh Ikhtisyar ‘Ulum al-Hadith
Kembali ke atas

WD4013 : Usul Fiqh

Sinopsis: Modul ini bertujuan menjelaskan kepada pelajar sumber-sumber pengambilan hukum seperti al-Quran, al-Sunnah, Ijma’, Qias dan sebagainya. Ianya juga menjelaskan methodologi pengambilan hukum dan cara meneliti dan memahami nas-nas syarie’ dengan mengambil kira bahasa Arab sebagai bahasa pengantar kepada dua sumber utama iaitu al-Quran dan Sunnah. Kefahaman yang mendalam tentang ilmu ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang hukum-hukum syariat dan dapat mengelakkan kesalah-fahaman terhadap prinsip-prinsip dan undang-undang syariat. Kefahaman yang mendalam terhadap ilmu ini juga dapat membantu seseorang menilai sesuatu pendapat atau hukum adakah ianya selari dengan syariat Islam atau sebaliknya.

 • Muqaddimah ilmu Usul Fiqh : Pengenalan dan definasi
 • Jenis-jenis hukum: - Wajib, Mandub, Mahzur, Makruh & Mubah
 • Bahagian kalam: - Khabar & Insyak
 • Al-Amr (Perintah) & Al-Nahy (Larangan)
 • Al-Am & al-Khas Al-Mujmal & al-Mubayyan
 • Al-Zhahir & al-Muawwal
 • Afa’al al-Rasul s.a.w.
 • Al-Naskh
 • Dalil-dalil syarak
 • Susunan dalil-dalil syarak (Tartibu al-Adillah)
 • Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas
 • Al-Istihsan, Al-Masalih al-Mursalah, Al-Istishab dan Al-Urf
 • Al-Ijtihad dan al-Taqlid

Buku-Buku Rujukan :

 1. Imam al-Zarkashyi, Al-Bahru al-Muhitd
 2. Imam al-Syaukani, Irsyadul fuhul
 3. Imam al-Ghazali, Al-Musthashfa min Ilmy al-Usul
 4. Dr. Wahbah al-Zuhaili, Usul fiqh al-Islami
 5. Syeikh A’tyiah Md Salim & Hamood bin Aqlaa, Tashil al-Usul
 6. Dr. Muhd Sulaiman al-Asyqar, Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh
Kembali ke atas

WD4023 : Qawa’id al-Fiqhiyah

Sinopsis: Matlamat modul ini ialah mengkaji sumbangan ulama terhadap ilmu syara’ untuk mempermudahkan metodologi berinteraksi dengan hukum-hukum syariat yang mencakupi bidang yang terlalu luas. Bidang-bidang tersebut bermula dari aspek ibadat, mua’malat, jinayat, rohani, jasmani sehinggalah kepada urusan sosial,ekonomi dan politik. Menjelaskan beberapa kaedah-kaedah yang besar dan menyeluruh yang merangkum atau mengikat hukum-hukum furu’ al-fiqhiyah yang bertaburan dalam pelbagai bab. Di akhir modul ini, diharap pelajar dapat melihat secara menyeluruh keluasan fiqh al-Islami yang merangkumi dan memelihara hak-hak dan tuntutan-tuntutan untuk merealisasikan kehidupan muslim yang sejajar dengan kehendak Ilahi.

 • Dasar-dasar ilmu qawa’id
 • Sumber-sumber al-qawa’id
 • Perbezaan antara Ilmu Fiqh, Usul Fiqh & Qawa’id al-Fiqhiyah
 • Qawa’id al-Khams al-Kubra :
  1. Al-Umur bi Maqhasidiha
   - Mabahith al-Niyah
   - Al-Qawa’id al-Mundarijah
   - Al-Qawa’id al-Musthasnath
  2. Al-Yaqin la yazulu bis-shyaq
   - Al-Qawa’id al-Mundarijah
   - Al-Qawa’id al-Musthasnath
  3. Al-Masyaqqah tajlibu al-taisir
   - Al-Qawa’id al-Mundarijah
   - Istidrak ‘ala al-Qaedah al-Masyaqqah tajlibu al-taisir
  4. La Dharara wa la Dhirar
   - Al-Qawa’id al-Mutafari’ah
   - Istisnaat min al-Qaedah La Dharara wa la Dhirar
  5. Al-Aa’dah muhkamah
   - Al-Qawa’id al-Mundarijah

Buku-Buku Rujukan :

 1. Imam Sayuti, Al-Asyhbah wan-nazhair
 2. Dr. Muhd Sidqy al-Burno, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyah
 3. Syeikh Ahmad Zarqha, Syarh al-Qawa’id al-fiqhiyah
 4. Syeikh Abdur Rahman As-Sa’di, Risalah fil qawa’id al-fiqhiyah
 5. Ibn Rajab al-Hanbali, Al-Qawa’id fi Fiqh al-Islami
 6. Dr. Ya’qub Abdul Wahab al-Baahusain, Al-Qawa’id al-Fiqhiyah
Kembali ke atas

WD4033 : Sejarah Perundangan Islam

Sinopsis: Matlamat modul ini adalah untuk memberi gambaran yang padat dan menyeluruh mengenai sejarah perkembangan tasyrie’ al-Islami dan fasa-fasanya. Menerangkan bagaimana fiqh al-Islami bermula dan seterusnya berkembang dari masa ke masa. Memperlihatkan sumber-sumber pengambilan hukum-hukum dan mazhab-mazhab ulama’. Menjelaskan keistimewaan dan matlamat fiqh al-Islami. Menunjukkan peranan Nabi s.a.w. dan sahabat-sahabat dalam memperkukuhkan dasar-dasarnya.Ia memperlihatkan kegigihan usaha ulama mencari dan mengkaji hukum-hukumnya. Menceritakan sejarah para fuqaha’ dan mujtahidin dan tarikh kehidupan ilmiah mereka. Di akhir kursus ini diharapkan pelajar mendapat gambaran yang menyeluruh sejarah perkembangan fiqh Islami dan memahami sebab-sebab perbezaan pendapat antara mazhab.

 • Definasi Tasyrie’ al-Islami dan keistimewaannya
 • Fasa-fasa sejarah perkembangan tasyrie’ al-Islami Fasa Pertama : Keadaan orang Arab ketika Rasulullah s.a.w diutus
 • a) Tasyrie’ di zaman Nubuwwah : Tasyrie’ di Makkah dan Tasyrie’ di Madinah
 • b) Sumber-sumber Tasyrie’: Kitab (al-Quran) dan Sunnah
 • c) Kedudukan Ijtihad pada zaman ini
 • Fasa Kedua : Tasyrie’ al-Islami di zaman Khulafa ar-Rasyidin : a) Sumber-sumber tasyrie’: Kitab, Sunnah, Ijma’ & Qiyas b) Cara para sahabat berinteraksi dengan sumber-sumber tasyrie’
 • Fasa Ketiga: Keadaan Tasyrie’ al-Islami di akhir zaman Khulafa’ ar-Rasyidin hingga awal qurun kedua: a) Kemunculan gejala khawarij dan syiah b) Ulama-ulama Islam berhijrah ke merata tempat c) Kemunculan pemalsu-pemalsu hadith d) Kesungguhan ulama untuk mengekang pemalsuan hadith
 • Fasa Keempat: Tasyrie’ al-Islami dari awal qurun kedua hingga pertengahan qurun keempat hijri -Kegigihan Khulafa mendorong fuqaha untuk memperkembangkan fiqh dan sebab-sebab perkembangannya
 • Empat Mazhab dan ahli-ahlinya: a) Imam Abu Hanifah: Usul-usul mazhabnya, Sahabat-sahabatnya yang masyhur dan Masalah fiqh di sisi Hanafiah b) Imam Malik: Usul-usul mazhabnya dan Sahabat-sahabatnya yang masyhur. c) Imam as-Syafii’e: Usul-usul mazhabnya dan Sahabat-sahabatnya yang masyhur d) Imam Ahmad: Usul-usul mazhabnya dan Sahabat-sahabtnya yang masyhur
 • Fasa Kelima: Tasyrie’ al-Islami dari pertengahan qurun keempat hingga kejatuhan kota Baghdad - Sumbangan ulama pada fasa ini
 • Fasa Keenam: Dari pertengahan qurun ketujuh hingga di waktu ini : Sebab-sebab taqlid berleluasa

Buku-Buku Rujukan :

 1. Manna’ al-Qatthan, Tarikh at-Tasyrie’ al-Islami
 2. 2-Dr. Umar Sulaiman al-Asyqhar, Tarikh al-fiqhel Islami
 3. 3-Dr. Umar Sulaiman al-Asyqhar, Al-Madkhal ila Dirasatil al-madarisil wa al-Mazahibil al-Feqhiyah
 4. 4-Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal li dirasatis syariah
 5. 5-Syeikh Muhammad ‘Ali Saayis, Tarikh al-Fiqh al-Islami
Kembali ke atas

WD4043 : Fiqh Mu’amalat

Sinopsis: Matlamat modul ini menjelaskan kepada pelajar konsep muamalat dalam Islam, prinsip-prinsip, tatatertib dan pertaturan, dan pelbagai jenis-jenis kontrak jual beli yang terdapat dalam perundangan Islam disamping penjelasan tentang jenis-jenis yang dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam. Di akhir modul ini diharapkan pelajar lebih peka dan mampu membuat penilaian dari perspektif Islam pelbagai jenis urusan perniagaan dan kontrak jual beli yang dilakukan dalam kehidupan sehariannya

 • Perniagaan : rukun dan syarat
 • Ijab kabul dan akad
 • Bai’ Mu’aathah
 • Khiyar : Khiyar Majlis, Khiyar Syarat, Khiyar Rukyah, Khiyar ‘Aib
 • Bai’ Salam/Salaf
 • Bai’ ‘Urbun
 • Bai’ al-Amanah : Tauliyah, Isyrak, Murabahah, Wadyi’ah, Mustarsil.
 • Bai’ Muzayadah
 • Bai’ A’raya
 • Bai’ Tasyriah
 • Hutang : Hiwalah, Rahan (Cagaran), Bai’ al-dain bi al-dain
 • Riba : Riba Nasiah, Riba Fadhal / al-Baie’
 • Barang Ribawi dan i’llah riba
 • Peraturan Jual beli barang ribawi
 • Jual beli secara ansuran (installment)
 • Sarf (Pertukaran Matawang)
 • Hajr & Muflis (Bankrup)
 • Pinjaman (A’riyah)
 • Syarikat : ‘Anan, Mudharabah, Wujuh, Abdan.
 • Wadi’ah
Kembali ke atas

WD4053 : Fiqh Munakahat & Jinayat

Sinopsis: Matlamat modul ini menjelaskan kepada pelajar konsep Munakahat dan Jinayat di dalam Islam. Ianya menerangkan tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan ehwal kehidupan berumah tangga, bermula dengan pertunangan, pernikahan dan penceraian. Ianya juga akan membahaskan masaalah jenayah sosial yang menggugat marwah dan keperibadian seorang muslim.

Bab Munakahat :

 • Pertunangan dan pernikahan
 • Mahar
 • Talaq
 • I’ddah
 • Ihdad
 • Lia’n
 • Radha’ (Susuan) dan hadhanah

Bab Jinayat :

 • Qisas
 • Zina, Qazaf, Mencuri dan Minum arak

Buku-Buku Rujukan :

 1. As-Syana’ani, Subulus Salam
 2. As-Syaukani, Nailul Awtar
 3. Abdullah al-Bassam, Taudhih al-Ahkam Syarh Subulus Salam
 4. Imam Nawawi, Al-Majmuk syarh al-muhazzab
 5. Imam Ibn Qhudamah, Al-Mughni
 6. Imam al-Qharafi, Az-Zhakhirah
 7. Imam Ibn Aa’bidin, Raddul muhtar
 8. Imam Ibn Hajar, Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari
 9. Imam Nawawi, Syarh Sahih Muslim

Kembali ke atas

WD4063 Maqasid al-Syariah

Sinopsis : Modul ini mendedahkan kepada pelajar pengetahuan am tentang maqasid al-syariah (matlamat-matlamat umum di dalam syariah) dan kepentingannya. Ianya membantu para pelajar dalam membuat penilaian yang sewajarnya dalam menghadapi pelbagai isu dan permasaalahan kehidupan dalam pelbagai konteks sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan kepada dua sumber yang penting iaitu al-Quran dan Sunnah.

 • Maqasid al-Syariah dan Hikmat pensyariatan
 • Tingkatan Maqasid :
  1. al-Dharuriyat (Kepentingan Asasi)
  2. al-Haajiyat (Kepentingan Biasa)
  3. al-Tahsiniyat (Kepentingan Mewah)
 • Perkara yang melengkapkan tingkatan Maqasid
 • Garispandu taklif dalam mencapai Maqasid :
  1. Tiada taklif pada perkara yang tidak mampu dilakukan
  2. Taklif membawa kepayahan yang hanya mampu ditanggung bebannya
  3. Maqasid cabang berligar di sekitaran Maqasid pokok
  4. Keumuman syariah meliputi masa, tempat dan pelbagai individu
  5. Taklif syar’ie berfungsi di premis adat dan kebiasaan makhluk
 • Maqasid Mukallaf : Iktibar niat dan tujuan dalam amalan
 • Methodologi dan teknik mengenalpasti Maqasid al-Tasyrie’

Buku-Buku Rujukan :

 1. Dr. Umar Sulaiman al-Asyqhar, Maqasid al-Mukallaffin. Dar al-Nafais, Amman, Jordan.
 2. Dr. Muhd Sa’ad al-Yuby, Maqasid al-Syariah wa ‘ilaqatuha bi al-adillah al-syar’ieyah. Dar al-Hijrah, Riyadh
 3. Ahmad al-Raisuny, Nazariah al-Maqasid. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Riyadh.
Kembali ke atas

EL4073 : Pengurusan Harta dalam Islam (Faraid)

Sinopsis : Modul ini membahaskan ketentuan-ketentuan tentang pembahagian harta pusaka menurut Islam, siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan serta bahagian harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Matlamat modul ini ialah menimbulkan kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya faraid di dalam Islam, di samping mempunyai pengetahuan asas dalam ilmu ini.

 • Sebab-sebab pewarisan
 • Hal-hal yang menghalang hak warisan
 • Pewaris dari kalangan lelaki
 • Pewaris dari kalangan wanita
 • Kadar-kadar warisan yang ditetapkan dalam al-Quran
 • Pewaris setengah ( 1/2 )
 • Pewaris suku/seperempat ( 1/4 )
 • Pewaris seperlapan ( 1/8 )
 • Pewaris dua pertiga ( 2/3 )
 • Pewaris sepertiga ( 1/3 )
 • Pewaris seperenam ( 1/6 )
 • Pewaris secara ‘asabah
 • Hajab

Buku-Buku Rujukan :

 1. Al-Nawawi, Majmuk syarh al-muhazzab
 2. Ibn Qhudamah, Al-Mughni.
 3. Al-Qharafi, Az-Zhakhirah
 4. Ibn Aa’bidin, Raddul muhtar
 5. Drs. M. Ma’rifat Iman KH Mag, Pedoman Praktis Perhitungan Waris. Uhamka Press, Jakarta.
 6. Firdaus Yahya, Huraian Ilmu Faraidh. Deehaz Services, Singapura
Kembali ke atas

WD5013 : Bahasa Arab I

Sinopsis: Modul Bahasa Arab memberi penekanan kepada aspek komunikasi asas dalam pelbagai situasi dan kaedah-kaedah asas yang penting dalam struktur ayat semasa perbualan atau penulisan. Matlamat modul ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar cara bertutur dan menulis menggunakan bahasa Arab yang betul, mengikut kaedah-kaedah nahu yang penting.

Bahasa Arab komunikasi

 • Perbualan soal jawab mengenai benda
 • Perbualan mengenai arah dan tempat
 • Perbualan tentang ehwal sukan
 • Perbualan tentang perkenalan antara teman
 • Perbualan di lapangan terbang
 • Perbualan di hotel dan restoran
 • Perbualan di bank dan pejabat pos
 • Perbualan di pasar
 • Perbualan tentang masa
 • Perbualan tentang tempat tinggal
 • Perbualan semasa bejumpa doktor
 • Perbualan tentang anggota badan
 • Perbualan tentang alat tulis dan nama bintang
 • Perbualan semasa ke pusat bandar
 • Perbualan mengenai warna
Kembali ke atas

WD5023 : Bahasa Arab II

Kaedah-Kaedah asas dalam struktur ayat

 • Penjelasa tentang kalam : isim, fi’il dan huruf
 • Ciri-ciri Isim Ciri-ciri Fi’il
 • Ciri-ciri Huruf
 • I’rab dan Tanda-tandanya
 • Fi’il Madhi dan tandanya
 • Fi’il Mudhari’ dan tandanya
 • Fi’il ‘Amar dan tandanya
 • Al-Nawasib bagi Fi’il Madhi
 • Al-Jawazim bagi Fi’il Mudhari’
Kembali ke atas

WD5033 : Bahasa Arab III

Kaedah-Kaedah asas dalam struktur ayat

 • Fa’il dan Naib Fa’il
 • Mubtada dan Khabar
 • Kana dan inna wa akhawatuha
 • Na’at atau sifat
 • Isim Nakirah dan Ma’rifah
 • ‘Atahf, Taukid, dan Badal
 • Maf’ul Bih
 • Mashdar
 • Zharaf Zaman dan Makan
 • Hal, Tamyiz dan Istisna’
 • Laa Nafiah Li al-Jins
 • Munada
 • Maf’ul Li ajlih dan maf’ul ma’ah
 • Isim majrur

Buku-Buku Rujukan :

 1. Qais Faryadi Sadrudeen, 2004. Perbualan Bahasa Arab. Percetakan Zafar Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
 2. Hj Muhammad Roihan Hasbullah, 2002. Perbualan Bahasa Arab untuk peringkat Rendah & Menengah. Pustaka Syuhada, Kuala Lumpur
 3. Mukhlas Asy-Syarkani, 2005. Cara Belajar Bahasa Arab Nahu. Al-Hidayah, Kuala Lumpur
 4. Muhammad Fahmi Ahmad, 2006. Tatabahasa Bahasa Arab. Pustaka Hilmi, Selangor.
 5. Arifin Jami’an, 1994. Kursus Mudah dan Cepat Bahasa Arab. Dinie Publisher, Kuala Lumpur.
Kembali ke atas

WD6013 : Tasawwur Islam I

Sinopsis: Modul ini bertujuan untuk memberi pandangan yang komprehensif tentang Islam yang mencakupi aspek ketuhanan, kerasulan, al-Quran, al-hadith, kerohanian, syariah, pemerintahan, kekeluargaan, kemasyarakatan, institusi dan ekonomi sebagai satu entiti yang bersepadu dan tidak boleh dipisahkan. Ianya berbeza dengan segala bentuk ajaran, pemikiran dan sistem yang dicetuskan oleh manusia kerana Islam sesuai untuk setiap zaman, keadaan dan tempat.

Asas Pemikiran Islam

 • Tuhan, Alam, Insan dan Rasul
 • Kedudukan Wahyu dan Akal
  - Takrif Wahyu, Ciri Wahyu & Cara Wahyu diturunkan
  - Peranan Wahyu
  - Akal & Ciri-cirinya
  - Peranan Akal
  - Perbezaan Antara Wahyu dan Akal
  - Kelemahan Akal
  - Bimbingan Al-Qur’an kepada Akal
 • Pengaruh luar yang merosakkan Pemikiran Muslim
  - Aspek Pengaruh Penjajahan Pemikiran Luar
  - Sosial dan Kebudayaan
  - Ekonomi & Media Massa
 • Salah faham terhadap Islam
  - Atheisme, Kapitalisme, Sosialisme & Sekularisme

Pandangan Hidup Islam

 • Islam Sebagai Satu Cara Hidup
  - Pengertian Islam
  - Islam Sebagai al-Din
 • Ciri-ciri Pandangan Hidup Islam
  - Ketuhanan (Rabbaniyyah)
  - Lengkap (Syumuliyyah)
  - Benar dan Nyata (Waqiiyah) Sarwajagat (Alamiyyah)
Kembali ke atas

EL6023 : Tasawwur Islam II

Falsafah Perundangan Islam

 • Perundangan Islam
  - Pengertian Perundangan Islam
  - Falsafah & Matlamat Perundangan Islam
  - Rukun dan Kepentingannya
 • Falsafah Munakahat
  - Pengertian & Hukum Nikah
  - Kepentingan Berkeluarga & Faedah Perkahwinan
 • Falsafah Muamalah
  - Ciri-ciri Muamalah Islam
  - Kepentingan & Faedah Muamalah
 • Falsafah Hukum Jenayah dan Qada’
  - Hukum-hukum Jenayah Islam
  - Faedah undang-undang Jenayah dan Qada’
  - Hikmat disyariatkan Hukum Jenayah

Penyelesaian Masalah

 • Penyelesaian Masalah Secara Islam
  - Pengertian Penyelesaian Masalah Secara Islam
  - Tujuan Penyelesaian Masalah
  - Sebab-sebab Penyelesaian Masalah dilakukan secara Islam
  - Cara Penyelesaian Masalah
  - Kelebihan Penyelesaian Masalah Secara Islam

Buku-Buku Rujukan :

 1. Prof, Dr, Haron Din. 1992. Tasawwur Islam. Shah Alam: Hizbi.
 2. Prof, Dr, Haron Din. 1988. Manusia Dan Islam. Shah Alam: Hizbi.
 3. Ramli Awang. 1997. Tasawwur Rabbani Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, Shah Alam: Hizbi.
 4. Zulkifli Ahmad. 1994. Rujukan Lengkap Tasawwur Islam. Melaka Percetakan Surya.
 5. Dr. Hailani Muji Tahir. 1991. Sistem Ekonomi Islam dan Dasar Belanjawan: Selangor, Al-Rahmaniah
 6. Nik Mustapha & Siti Fatimah Abd Rahman. 1993. Islam, Budaya Kerja dan Pembangunan Masyarakat. (IKIM) Saripati Sdn Bhd.
Kembali ke atas

WD7013 : Sejarah Dan Tamadun Islam I

Sinopsis: Modul ini bertujuan menengahkan perbahasan tentang insan dan alam serta hubungan antara keduanya. Ianya bukan hanya sekadar melihat perkembangan tersebut sahaja tetapi merangkumi kegiataan insan dalam semua dimensi, duniawi dan ukhrawi sekaligus menjelaskan ruang-lingkup sejarah dan tamadun Islam yang lebih luas kalau dibandingkan dengan yang lain.

 • Manusia Dan Masyarakat
  - Manusia dan Masyarakat Jahiliyah
  - Masyarakat Mekah Sebelum Islam
  - Masyarakat Madinah Sebelum Islam
  - Sistem Sosial di Makkah dan Madinah
  - Nabi Muhammad (saw) dan Pembentukan Masyarakat Islam
  - Pembinaan Masyarakat Islam di Makkah
  - Pembentukan Masyarakat Islam di Madinah
  - Perkembangan Masyarakat Islam Zaman Khulafa’ al-Rasyidin
  - Perkembangan Masyarakat Islam Selepas Zaman Khulafa’ al-Rasyidin
 • Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara
  - Pemerintahan dan PentadbiranIslam Zaman Nabi Muhammad (saw)
  - Pemerintahan dan Pentadbiran Islam Zaman Khulafa al-Rasyidin
 • Sistem Ekonomi Islam
  - Asas-asas Ekonomi Islam
  - Prinsip Asas Ekonomi Islam
  - Baitul Mal
  - Zakat & Kharaj
  - Jizyah: Konsep dan Perlaksanaannya
  - Mata Wang Islam: Sejarah dan Penggunaannya sehingga Abad ke 18M
  - Ekonomi Umat Islam di Nusantara Sebelum 1800
Kembali ke atas

WD7023 : Sejarah Dan Tamadun Islam II

 • Intelektual
  - Definisi Ilmu
  - Hukum & Kategori Ilmu
  - Sumber & Kaedah Ilmu
  - Perkembangan dan Sumbangan Intelektual Islam
  - Pertembungan Antara Tamadun Islam dengan Tamadun Dunia
  - Sumbangan Tamadun Islam Kepada Dunia.
 • Penerokaan dan Penjelajahan
  - Konsep Penjelajahan dan Penerokaan
  - Kepentingan Penjelajahan dan Penerokaan
  - Hijrah
  - Sumbangan Tokoh-tokoh Islam dalam Bidang Geografi dan Pelayaran
 • Kebudayaan Dan Kesenian
  - Konsep Kebudayaan Menurut Islam
  - Konsep Kesenian Menurut Islam
  - Bentuk-bentuk Seni dan Sumbangan Tokoh Seni

Buku-Buku Rujukan :

 1. Ismail Bakar. 1999. Sejarah Tamadun Islam. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 2. Mahayudin Hj. Yahaya. 1998. Tamadun Islam. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd.
 3. Khursyid Ahmad (ED.) 1991. Kajian dalam Ekonomi Islam. Kuala Lumpur: Zizi Press Sdn Bhd.
Kembali ke atas

WD8013 : Sejarah Pendidikan Islam I

Sinopsis: Modul ini bertujuan untuk memberi kesedaran terhadap wujudnya sistem pendidikan Islam yang dianggap penting oleh masyarakat kita hari ini. Ini ditinjau dari segi perkembangan sejarah pendidikan Islam dari zaman Rasulullah hingga ke zaman penjajahan Inggeris, sumbangan tokoh-tokoh pendidikan Islam pada zaman kegemilangan Islam dan pada zaman ini dan cabaran-cabaran yang dihadapi masa kini. Adalah diharapkan agar peserta-peserta akan mendapat gambaran yang syumul dan Islami tentang pendidikan dan dapat meletakkan sistem pendidikan sekular pada tempatnya berbanding dengan pendidikan Islam.

 • Tujuan dan matlamat pendidikan Islam
 • Sejarah Pendidikan Islam
  a. Zaman Nabi dan Khulafa al-Rasyidin
  b. Zaman Umayyah, Abbasiah dan Andalus
  c. Zaman Islam India
  d. Zaman Penjajahan
  e. Masakini
Kembali ke atas

WD8023: Sejarah Pendidikan Islam II

 • Falsafah dan Kurikulum Pendidikan Islam
 • Tokoh-tokoh pada zaman kegemilangan Islam
  - Ibn Thufail
  - Ibn Khaldun
  - Al-Ghazali
 • Tokoh-tokoh zaman moden/kini
  - Dr. Ismail Al-Farouqi
  - Dr Yusuf Qardawi
  - Prof Syed Naquib Al-Attas
Kembali ke atas

EL8033 : Sejarah Pendidikan Islam III

 • Cabaran-cabaran terhadap pendidikan masa kini
 • Pendidikan dan kebudayaan dalam dunia Islam
  - Konflik antara tradisi dan moden
  - Dualisma dalam pendidikan
  - Islamisasi dan kesepaduan ilmu

Buku-Buku Rujukan :

 1. Hassan Langgulung, Pendidikan Islam
 2. Ahmad Mohd Salleh, Pendidikan Islam
 3. Charles Issawi, (tran, Ali Munawar, Filsafat Ibn Khaldun)
 4. MM Syarif, Para Filosof Islam
 5. Yusuf Qardawi, Sistem Pendidikan Ikhwan al-Muslimin
 6. Wan Mohd Noor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practise of Syed Muhammad Naquib Al-Attas
 7. Md Hamid Al-Afendi & Ahmed Nabi Baloch (edits), Kurikulum dan Pendidikan
 8. SS Hussain & SA Ashraf, Crisis in Muslim Education
Kembali ke atas

WD9013 : Pengajian Pemikiran Islam di Singapura

Sinopsis: Modul ini bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar beberapa pimikiran semasa dalam konteks masyarakat Islam di Singapura, apa yang masyarakat Islam Singapura perlu fahami dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dan beramal sebagai masyarakat minoriti dalam konteks negara sekular dan berbilang kaum dan agama. Serta bagaimana menanggapi beberapa pemikiran melampau atau ekstreme dalam pemetaan pemikiran sebahagian masyarakat Islam global.

 • Ciri Asas Pemikiran Islam Dan Kesederhanaan Dalam Islam
  - Ciri-Ciri Asas Dalam Pemikiran Islam
  - Definisi Kesederhanaan dan Pertengahan Dalam Islam
  - Neraca Kesederhanaan dan Contoh-Contohnya
 • Pelampauan Dan Muslim Modrat
  - Pengertian, Ciri-Ciri dan Jenis Pelampauan Mengikut Al-Quran dan Sunnah
  - Muslim ‘Moderat’ Pada Perspektif Masyarakat Bukan Islam dan Dunia Antarabangsa
  - Muslim Moderat Dan Kod Keharmonian
  - Muslim ‘Moderat’ Dalam Perspektif Pemerintah Singapura
  - Kod Keharmonian Beragama Di Singapura dan Perspektif Antarabangsa
 • Perspektif Islam Berkaitan Persoalan Masyarakt Bukan Islam
 • - Perspektif Islam Berkaitan Persoalan-Persoalan Masayrakat Bukan Islam Tempatan
  - Perspektif Islam Berkaitan Persoalan-Persoalan Masayrakat Bukan Islam Antarabangsa
 • Muslim Di Singapura Dan Asas Hubungan Antara Masyarakat Berbilanga Bangsa
  - Muslim dan Cadangan Pengamalan Islam di Singapura
Kembali ke atas

EL9023 : Pengajian Pemikiran Islam di Singapura

 • Pemikiran-pemikiran pelampauan & salah faham terhadap Islam
  - Asas Hubungan Umat Islam Dan Bukan Islam
  - Pembahasan tentang Darul Islam & Darul Harbi
  - Menetap Di Negara Bukan Islam
  - Takfir Yang Tercela
  - Meluruskan Kefahaman Mengenai Jihad
  - Kaedah Dalam Memperbetulkan Pemerintah & Penguasa
  - Berjemaah Dalam Islam
  - Menanggapi Persoalan Bid’ah
  - Merubah Kemungkaran Dengan Tangan
 • Piagam Kesederhanaan Dalam Beragama
  - Menyebarkan Kesederhanaan Dalam Menangani Pelampauan

Buku-Buku Rujukan :

 1. Abdul Rahman b. Mu’alla Al-luwaihiq. Al-Ghuluw fi Hayat Al-Muslimin Al-Mu’asirah. Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 1992
 2. Sayid Qutb. Fi Zilal Al-Quran. Dar Asy-Syuruq, Beirut, 1403H
 3. .Imam An-Nawawi. Syarh Sahih Muslim. Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, Beirut. 1392H
 4. Ibn Taimiyah. Iqtidho’ As-Sirat Al-Mustaqim. 1404H
 5. Ibn Hajar, Fath Al-Bari. Al-Matba’ah As-Salafiah Wa Maktabatuha, Kaherah, 1380H.
 6. Asy-Syatibi, Al-I’itisom, Dar Al-Makrifah, Beirut, 1405H
 7. Joyce M. Davis, Between Jihad and Salaam – Profiles in Islam, St Martin’s Press, New York, 1997.
 8. .G.H Jansen. Militant Islam. Pan Books Limited, London, 1979.
 9. Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Khasais Al-‘Ammah Li Al-Islam. Maktabah Wahbah, Kaherah, 1977.
 10. Ibn Katsir. Al-Bidayah Wa An-Nihayah, Maktabah Al-Ma’arif, Beirut, 1984.
 11. Rodee, Anderson, Christol dan Greene. Introduction to Political Science. McGraw Hill International Edition. 1983.
 12. Prof. Dr Mukhtar Yahya & Prof. Drs Fatchurrahman. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, PT Al-Maarif, Bandung.
 13. Jum’ah Amin Abdul Aziz, Fiqh Dakwah; Prinsip Dan Kaedah Asasi Dakwah Islamiah.
 14. Aidit Ghazali, Development An Islamic Perspective. Pelanduk Publication, Petaling Jaya.
Kembali ke atas

WD1113 : Metodologi Kajian Ilmiah

Sinopsis : Modul penting ini ialah satu panduan sistematik yang amat diperlukan para pelajar pengajian tinggi bagi menyediakan tugasan atau kajian ilmiah mereka. Bahkan lebih dari itu, ia bertujuan agar pelajar memahami prinsip serta matlamat kajian tersebut. Mutu sesebuah kajian yang disediakan bergantung kepada sejauh mana syarat-syarat dan metodologi kajian ilmiah dipatuhi penulis.

Dalam modul ini, pelajar akan diperkenalkan dengan maksud kajian ilmiah, jenis-jenis metodologi, sifat pengkaji, lapangan kajian, teknik membaca, perancangan karangan kajian, bahan-bahan bibliografi, perpustakaan, kad catatan, teknik menulis, notakaki, gaya bahasa, tanda tulis dan lain-lain.

Perincian Modul :

Bahagian Pertama :

 • Definisi Metodologi & Kajian Ilmiah
 • Prinsip Utama Kajian Ilmiah
 • Maksud-Maksud Dari Kajian Ilmiah
 • Jenis-Jenis Metodologi Kajian Ilmiah
 • Sifat-Sifat Yang Perlu Ada Pada Seorang Pengkaji
 • Lapangan Kajian Ilmiah
 • Teknik Membaca
 • Langkah-Langkah Kajian Ilmiah
 • Pemilihan Tajuk
 • Merancang Karangan Kajian Ilmiah
 • Bahan-Bahan Rujukan Bibliografi
 • Mengenal Perpustakaan
 • Membuat Catatan Pada Kad Catatan

Bahagian Kedua :

 • Kerangka Karangan Kajian Ilmiah
 • Tata Tulis Kertas Kajian Ilmiah
 • Isi Karya
 • Kesimpulan & Cadangan
 • Butir-Butir & Aturan Bibliografi

Bahagian Ketiga :

 • Panduan Menulis Notakaki
 • Aspek-Aspek Gaya Bahasa
 • Gaya-Gaya Bahasa & Bentuknya
 • Tanda Tulis

Buku-Buku Rujukan :

 1. Dr. Akram Diya’ Al-Umari, Ta’liqatun fi Manhaji al-Bahts wa Tahqiqi al-Makhtutat, Medina: Maktabah al-Dar, 1992.
 2. Prof. Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, Kitabatu al-Bahts al-Ilmi – Siyaghah Jadidah, Jeddah: Dar al-Syuruq, 1994.
 3. Abdu al-Salam Muhammad Harun, Tahqiqu al-Nusus wa Nasyruha, Kaherah: Maktabah al-Sunnah, 1990.
 4. Ustz. Mohd. Ramzi Bin Salleh, Kursus Metodologi Kajian Ilmiah, Singapura: PERGAS, 2000.
 5. Alfred Rosa & Paul Eschholz, The Writer’s Brief Handbook, United States: Longman, 2002
Kembali ke atas

EL1313 : Sains Islam

Sinopsis: Modul 1 kursus ini akan memberi pendedahan kepada sejarah sains Islam dan perkembangannya. Ia akan menggabungkan fakta sejarah, falsafah dan pemikiran. Beberapa individu penting akan dikenalpasti untuk membincangkan pemikiran mereka mengenai isu-isu yang berkaitan dengan lebih mendalam dari segi sejarah dan falsafah. Modul 2 pula akan membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan sains Islam. Pandangan tokoh-tokoh masakini akan diketengahkan dan dibincangkan secara analitikal dan juga kritikal. Perhubungan antara sains Islam dan bukan Islam akan dikenalpasti khususnya dalam tamaddun baru.

 • Beberapa persoalan berkaitan histeriografi sains Islam
 • Sains Yunani dalam pembentukan budaya sains Islam
 • Klasifikasi ilmu mengikut al-Farabi
 • Klasifikasi ilmu mengikut al-Ghazali
 • Institusi dan proses penginstitusi sains Islam
 • Proses pembentukan dan keanggotaan mazhab-mazhab sains Islam klasikal
 • Alam tabii dalam sains Islam
 • Tradisi matematiks dan komputasi: Di antara ide Yunani dan sumbangan Islam

Buku-Buku Rujukan :

 1. Hairuddin Harun, Daripada Sains Yunani kepada Sains Islam, Peranan dan Proses Penyerapan Sains Asing dalam Pembentukan Sains Islam Klasikal: Universiti Malaya
 2. Osman Bakar, Classification of Knowledge in Islam. A Study in Islamic Philosophies of Science, Kuala Lumpur: Institut of Policy Research, 1992.
 3. ______ (edit), Islam dan Pemikiran Sains Masakini. Kuala Lumpur, ASASI, 1993
 4. Baharuddin Ahmad, (edit), Falsafah Sains dari Perspektif Islam, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994
 5. SMN al-Attas, Islam and the Philosophy of Science, Kuala Lumpur, ISTAC, 1989
Kembali ke atas

EL1413 : Pendidikan Nasional dan Pengajian Silang-Budaya di Singapura

1. National Education (Pendidikan Nasional)

Synopsis: The objective is to develop national cohesion, the instinct for survival, confidence in the future and a sense of nationhood. It must appeal to both the heart and mind

 • by fostering a sense of identity, pride and self-respect as Singaporeans;
 • by knowing the Singapore story -- how Singapore succeeded against the odds to become a nation;
 • by understanding Singapore's unique challenges, constraints and vulnerabilities, which make us different from other countries; and
 • by instilling the core values of our way of life, and the will to prevail, that ensures our continued success and well-being.

Syllabus

 1. Background and Influence of History
 2. Education
 3. Singapore as a Multiracial Society
 4. How Singapore is governed
 5. Public Housing
 6. Singapore’s External Relations
 7. Challenges and Issues

2. Cross-Cultural Studies (Pengajian Silang-Budaya)

Synopsis: Introduction to an analysis of the various components of cross-cultural practices existing in our multi-racial culture. Beliefs, practices and celebrations of the major religions.The important festivals and their values, places of worships, customs and traditions. Religious Harmony Act - the importance and need for religious harmony.

Syllabus

 1. The importance of knowing the cultural and religious practices and celebrations of the various communities in Singapore.
 2. Cultural practices and customs
 3. Religious beliefs, practices and celebrations
  • Islam - Aidil Fitri and Aidil Adha Christianity - .
  • Christmas and Easter
  • Buddhism - Vesak Day
  • Hinduism- Deepavali and Thaipusam,
  • Sikhism - Baisakhi
  • Taoism and Confucianism- Chinese New Year and other celebrations
  • Religious harmony Act

Books Of Reference :

 1. Huston Smith - The World's Religions
 2. Arlene Bastion - Singapore in a Nutshell
 3. Religious Harmony Act
 4. Arun Mahizhnan (Editor) - Singapore Perspectives 2004: At the Dawn of a New Era
 5. Fernandez Warren - Thinking Allowed? Politics, Fear and Change in Singapore
 6. Lopez, Donald S., Jr. (Editor) - Asian Religions in Practice: An Introduction
Kembali ke atas

EL1513 / EL1523 : Asas Psikologi dan Kauseling I & II

Sinopsis : Modul ini mendedahkan kepada pelajar panduan melaksanakan bimbingan kaunseling menggunakan kemahiran asas kauseling individu, seperti konsep asas membimbing, matlamat, prinsip dan etika kaunseling. Ianya juga menerangkan kemahiran komunikasi secara praktikal dengan memberi contoh yang sesuai bagi membantu melaksanakan tugas sebagai pembimbing.

 • Konsep Membimbing
 • Matlamat, Prinsip dan Etika Kauseling
 • Keperluan Bimbingan
 • Pembimbing Berkesan
 • Kemahiran Komunikasi
 • Proses Kaunseling
 • Kemahiran Prasesi
 • Kemahiran Menstruktur
 • Kemahiran Membina Hubungan
 • Kemahiran Mendengar Dan Melayan
 • Kemahiran Memimpin dan Memfokus
 • Kemahiran Membina Pelan Tindakan
 • Kemahiran Penamatan Dan Susulan

Buku-Buku Rujukan :

 1. Ishammudin Ismail, 2000. Panduan Kauselor Muslim. Aras Mega, Kajang.
 2. Ismail Noor, 2000. Kempimpinan Nabi Muhammad s.a.w : Model Ikutan Sepanjang Masa Pengurusan Altruistik. Utusan, Kuala Lumpur.
 3. Mizan Adiliah, A.B. & Halimatun H.M. 1996. Kaunseling Individu : Apa dan Bgaimana. Fajar Bakti, Shah Alam.
 4. Aziz Salleh, 1996. Kaunseling Islam Asas. Utusan, Kuala Lumpur.
 5. Jones, R.N. 1993. Practical Counseling and Helping Skills. Cassell, London.
Kembali ke atas

EL1613 : Fiqh Dakwah I

Sinopsis : Modul ini membahaskan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah dakwah, sikap dan ciri-ciri para da’i, isu-isu yang berkaitan dengan dakwah dan petunjuk-petunjuk yang boleh diambil sebagai pengajaran dari Al-Quran dan Sunnah.

 • Pengenalan tentang Dakwah
  - Kepentingan dan Keutamaan Dakwah
  - Prinsip-Prinsip Dakwah
 • Keperibadian Dai’ dan Sifat-Sifat Dai’
  - Amanah
  - Sidq
  - Ikhlas
  - Sabar
  - Prihatin
  - Keyakinan
  - Kepekaan
 • Prinsip dan Kaedah Dakwah Para Rasul
  - Sikap Dai’ Terhadap Masyarakat
  - Langkah-Langkah Mengatasi Kemungkaran
  - Mengutamakan Maslahat Yang Dominan dari Kerusakan Yang Kecil
  - Fikeh Dan Fleksibaliti Dakwah
Kembali ke atas

EL1623 : Fiqh Dakwah II

Kaedah-Kaedah berhubung dengan Dakwah

 • Mepamerkan Teladan Sebelum Berdakwah
 • Menambat Hati Sebelum Memberi Penjelasan
 • Memperkenalkan Sebelum Menjelaskan Kewajipan
 • Beransuran Dalam Menjelaskan Kewajipan
 • Memudahkan dan Tidak Menyulitkan
 • Perkara-Perkara Pokok Sebelum Cabangan
 • Menyampaikan Berita Gembira Sebelum Peringatan
 • Memberi Kefahaman
 • Mendidik
 • Berguru Dan Menghormati Orang Berilmu

Buku-Buku Rujukan :

 1. Dr. Abdul Karim Zaidan, Usul al-Dakwah.
 2. Jum’ah Amin Abd Aziz, Fiqh Dakwah, Prinsip dan Kaedah. Era Intermedia, Pajang, Solo.
 3. Dr. Ali Jarisyah, Pendakwah Bukan Pelampau. Hizbi, Shah Alam, Selangor.
 4. Muhammad Haniff Hassan, Fiqh Dakwah Dalam Al-Quran. IIFSO, Bangi, Selangor.
Kembali ke atas

EL1713 : Ekonomi Islam

Sinopsis : Modul ini memberi kefahaman kepada pelajar tentang konsep ekonomi Islam yang merupakan sebahagian dari konsep kehidupan Islam yang menyeluruh. Ianya memberi huraian yang menyeluruh mengenai aspek-aspek penting dalam ekonomi Islam. Di akhir modul ini diharapkan pelajar mendapat gambaran mengenai isu-isu pokok dan penting dalam ekonomi Islam yang merupakan satu cabangan ilmu yang sedang pesat berkembang menjadi disiplin sosial yang tersendiri.

Konsep Ekonomi Islam

 • Langkah-langkah dalam pembangunan Sains Ekonomi Islam
 • Metodologi dalam Ekonomi Islam
 • Definasi, sifat & skop Ekonomi Islam
 • Sifat hukum-hukum Ekonomi
 • Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam
 • Mazhab-mazhab Fiqh dan Implikasi-implikasi semasa dalam Ekonomi

Pendekatan Islam Terhadap Fungsi-Fungsi Ekonomi

 • Prinsip Penggunaan dalam Islam
 • Peraturan Islam Mengenai Makanan
 • Kehendak dan susunan Keutamaan Dalam Islam
 • Sifat Gelagat Pengguna
 • Faktor-faktor Pengeluaran : Tanah, Buruh, Modal & Pengurusan
 • Konsep Pemilikan Persendirian Dalam Islam
 • Pengagihan Pendapatan dan Kekayaan Dalam Islam
 • Hukum Faraid dan kepentingannya dari segi Ekonomi

Buku-Buku Rujukan :

 1. Prof, Muhammad Abdul Mannan, 1989. Ekonomi Islam : Teori Dan Praktis. Kuala Lumpur: Academe Art & Printing Serv Sdn Bhd.
 2. Dr, Hailani Muji Tahir. 1991. Sistem Ekonomi Islam Dan Dasar Belanjawan.Selangor, Al-Rahmaniah.
 3. Mohamed Aslam Haneef. 1995. Contemporary Islamic Economic Thought, Selangor: Ikraq.
 4. Khurshid Ahmad. 1991. Kajian Dalam Ekonomi Islam, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
 5. Afzalur Rahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam: Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf.
 6. N. Mustapha Hj. N. Hassan, Sh. Mohd Saifuddeen Sh. Mohd Salleh & Hamiza Ibrahim, 1999. Globalisasi : Peranan Ekonomi Dan Kewangan Islam. (IKIM) Ampang Press.
Kembali ke atas

EL1813 : Teknologi Maklumat dalam Islam

Sinopsis: Modul ini memperkenalkan pelbagai sumber dan perkhidmatan berdasarkan teknologi maklumat sebagai media baru penyampaian mesej Islam dan berda’wah.

 • Makna maklumat mengikut persepsi Islam dan barat
 • Iktibar perkembangan teknologi dalam sejarah Islam
 • Analisis al-Quran berkaitan dengan penggunaan teknologi komunikasi
 • Kesan perkembangan teknologi komunikasi maklumat terkini kepada pembentukan masyarakat
 • Penggunaan teknologi komunikasi maklumat dalam pembangunan negara masakini

Buku-Buku Rujukan :

 1. Abu Bakar Abdul Majeed dan Siti Fatimah Abdul Rahman, Multimedia dan Islam, Kuala Lumpur, IKIM, 1999
 2. Abu Bakar Majeed dan Sarina Osman, Cabaran Teknologi Maklumat dan Internet: Agenda Umat Islam, Kuala Lumpur, IKIM, 1998
 3. effcoate, J. Multimedia Information, New York, Bowker Saur, 1995
 4. Hamedi Mohd, Adenan, Penerbitan dan Pemasaran Buku di Malaysia, Kuala Lumpur, Penerbitan Universiti Malaya, 1996
Kembali ke atas

EL1913 : Asas Latihan Pedagogi I

Sinopsis: Kursus ini mengandungi ilmu-ilmu asas perguruan. Ianya mencakupi ilmu-ilmu falsafah, kurikulum dan psikologi pendidikan. Dan memberi tumpuan kepada teknologi dan kaedah pendidikan serta pengurusan bilik darjah. Pendidikan ialah suatu bidang penting yang diberi keutamaan dalam sesebuah negara, lebih-lebih lagi bagi masyarakat Islam. Tugas membimbing atau memberi pendidikan bukan sahaja terletak pada para guru sekolah bahkan juga pada ibu bapa. Oleh kerana itu, kursus ini diadakan dengan tujuan untuk memupuk minat dan membudayakan ilmu pendidikan di kalangan masyarakat Islam. Adalah diharapkan supaya lebih ramai lagi di kalangan masyarakat yang dapat memperoleh asas-asas ilmu dan kemahiran mengajar. Dengan yang demikian mereka mudah memahami proses pengajaran di sekolah dan boleh membantu anak-anak mereka di rumah. Selain itu diharapkan juga agar lebih ramai akan berminat untuk menjadi asatizah yang akan memberi sumbangan berkualiti kepada pendidikan dalam masyarakat Islam.

 • Falsafah dan Objektif Pendidikan Islam
 • Psikologi Pendidikan – suatu pengenalan
 • Taksonomi Objektif Pendidikan
 • Objektif Pengajaran (am dan khusus)
 • Menyiapkan Skema Kerja Pengajaran
 • Cara memenuhi Buku Rekod Guru dan Daftar Pelajar
 • Menyiapkan Rancangan Pengajaran
 • Bagaimana Mengajar Satu Topik Pengajaran
 • Kaedah Am Pengajaran
 • Pengurusan Kelas
Kembali ke atas

EL1923 : Asas Latihan Pedagogi II

 • Pelbagai Cara Merangsang Pelajar
 • Pelbagai Strategi Pengajaran
 • Berfikir dan Belajar Secara Kreatif
 • Teknologi Maklumat
 • Pengukuran dan Penilaian dalam Pengajaran - suatu pengenalan
 • Cara Menyiapkan Ujian Pilihan Tetap (MCQ), Soalan Struktural (structured questions) dan Soalan Esei - Bahagian 1
 • Cara Menyiapkan Ujian Pilihan Tetap (MCQ), Soalan Struktural (structured questions) dan Soalan Esei – Bahagian 2
 • Merancang Ujian dan Peperiksaan
 • Mentadbir Ujian Dalam Bilik Darjah
 • Menyiapkan Jadual Pengkhususan
 • Praktikum (Latihan mengajar di institusi pengajian) – 2 sesi untuk setiap peserta

Buku-Buku Rujukan :

 1. Hassan Langgulung, Asas-asas pendidikan Islam, Dewan Bahasa, KL 1991.
 2. Wan Md Nor Wan Daud, Filsafat dan praktik pendidikan Islam S.M.Naquib Al-Attas, Istac Mizan 1998.
 3. Wan Md Nor Wan Daud, Penjelasan Budaya Ilmu, Dewan Bahasa, KL 1997.
 4. Abbas bin Mohd Shariff, Pendidikan: Satu panduan apraktis, Alfa Media. Singapore 2003.
 5. Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, Pustaka Nasional.
 6. Marian Diamond, The Magic Trees of the Mind, First Plume  Printing (Penguin), 1999
 7.  Edward B. Le Winn, Human neurological organization, Charles C Thomas, Bannerstone House, 1977.
 8. Abdul Aziz Abdul Talib, Menguji Kemahiran Bahasa – Prinsip, Teknik dan Contoh, Dewan Bahasa & Pustaka 1996.
 9. Bloom, B.S.; Hastings, J. T.; Madaus, G.F. Handbook On Formative and Summative Evaluation of Student Learning McGraw-Hill Inc. 1971.
 10. Mok Soon Sang, Penilaian, Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan, Siri Pendidikan Perguruan, Kumpulan Budiman Sendirian Bhd, Selangor, 1994.

(2) Artikel-artikel dari Internet

 1. Black, Paul & William, Dylan “Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment” Phi Delta Kappa International 1998 Retrieved 29/07/03 from http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.html
 2. Cobine, Gary, “Effective use of Student Journal Writing” ERIC Clearing House on Reading, English and Communication Digest#99, Retrieved 04/08/03 from http://www.indiana.edu/~eric_rec/ieo/digests/d99.html
 3. Cozier, Justin, “A Unique Experiment” in “China In Focus: Issue 12” Retrieved 28/07/04 from http://www.sacu.org/cifc12.html

 

EL2023 : Qawaid Tafsir

Sinopsis: Modul ini membincangkan dasar-dasar Ulum al-Quran yang mencakupi aspek penting untuk memahami isi kandungan al-Quran dan penafsirannya. Peserta akan dibawa berbincang mengenai kaedah dan metodologi Ulama’ terdahulu di dalam menafsir ayat-ayat al-Quran. Peserta juga akan didedahkan dengan beberapa jenis penafsiran yang menyeleweng oleh golongan tertentu.

 • Pengenalan Ilmu Tafsir, Kelebihan dan Kedudukan Ilmu Tafsir,
 • Perkembangan Ilmu Tafsir.
 • Kepentingan mengetahui kaedah-kaedah Tafsir,
 • Syarat-syarat Mufassir dan Adab-adabnya,
 • Tingkatan para pentafsir.
 • Rujukan dalam Ilmu Tafsir,
 • Perbezaan antara Tafsir dan ta’wil.
 • Jenis-jenis Tafsir dan pembahagiannya
 • Tafsir al-Qur’an bi al-Ma’thur dan bi al-Ra’y.
 • Tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, Hadith, Qawl Sahabi, Qawl Tabi’in.
 • Tafsir al-Qur’an dengan al-Ijma’, al-Qiyas, Bahasa Arab.
 • Al-Muhkam dan al-Mutashabih.
 • Tafsir Mawdu’i : Aqidah, Fiqh, Sains, Qissah.
 • Sejarah Penyelewengan dalam Tafsir.
 • Pentafsiran golongan Khawarij. Pentafsiran golongan Shicah.
 • Pentafsiran golongan Muktazilah. Pentafsiran golongan Batiniyyah.
 • Pentafsiran Golongan Zahiriyyah. Pentafsiran golongan Qadiyaniyyah.
 • Pentafsiran Golongan Liberal (Hermeneutika). Pentafsiran Golongan Qur’aniyyun (Anti Hadith).

 

Kembali ke atas

SISTEM PENILAIAN

Penilaian dijalankan secara berterusan dan di akhir setiap penggal. Tujuan penilaian berterusan ialah untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menilai kebolehan dan pencapaian seseorang pelajar dari masa ke semasa supaya pelajar dan pensyarah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.

Kelayakan menduduki peperiksaan

Setiap pelajar layak menduduki peperiksaan bagi suatu modul jika ia mematuhi peraturan iaitu melaksanakan semua tugasan yang ditetapkan oleh pensyarah dan peratusan kehadirannya tidak kurang dari 80% untuk modul berkenaan. Pelajar yang tidak layak menduduki peperiksaan akan diberikan gred F dan perlu mengulangi pengajian modul yang berkaitan.

Kehadiran

 • Kehadiran dikira 15% dari keseluruhan markah penilaian.
 • Pelajar yang kehadirannya 60% dan ke bawah dilarang menduduki peperiksaan dan perlu mengulangi modul tersebut serta pembayaran yuran yang baru.
 • Pelajar tidak dibenarkan menuntut yuran untuk modul yang tidak dihadiri.

Tugasan

Hanya 1 tugasan diwajibkan ke atas pelajar bagi setiap semester, bererti 2 tugasan dalam 1 tahun. Modul-modul yang dipilih untuk tugasan diambil dari komponen-komponen penting yang menyentuh pemahaman mengenai Al-Quran, Al-Hadis, Akidah, Fiqh dan Asas Latihan Pedagogi (Kaedah Pengajaran). Tugasan dikira 40% dari keseluruhan markah penilaian

Modul-Modul Tugasan

 1. Akidah 1 (WD)
 2. Ulum Tafsir (WD)
 3. Fiqh Munakahat (WD)
 4. Mustholah Al-Hadis (WD)
 5. Sejarah Perundangan Islam(WD)
 6. Fiqh Muamalat (WD)
 7. Asas Latihan Pedagogi 1 (EL)
 8. Fiqh Da'wah 1 (EL)

Skema Pemarkahan

Setiap pemarkahan bagi setiap modul terbahagi kepada 2 katogeri:

 1. Modul yang diwajibkan tugasan
 2. Modul yang tidak diwajibkan tugasan

1. Modul yang diwajibkan tugasan

Markah Penuh
Kehadiran Peperiksaan Tugasan
15 100 40
Peratus Yang Diambil
Kehadiran Peperiksaan Tugasan
15% 45% 40%

2. Modul yang tidak diwajibkan tugasan

Markah Penuh
Kehadiran Peperiksaan
15 100
Peratus Yang Diambil
Kehadiran Peperiksaan
15% 85%

Prestasi seseorang pelajar setiap semester dinilai berdasarkan jam kredit, gred dan nilai purata gred.

Jadual 4: Skema Pemarkahan, Gred Abjad dan Mata Penilaian Gred

MARKAH GRED ABJAD MATA NILAIAN CATATAN
85 - 100 A 4.00 Amat Cemerlang
75 - 84 A- 3.67 Cemerlang
70 - 74 B+ 3.33 Amat Baik
65 - 69 B 3.00 Baik
60 - 64 B- 2.67 Memuaskan
55 - 59 C+ 2.33 Sederhana
50 - 54 C 2.00 Amat Sederhana
45 - 49 D 1.67 Lemah
40 - 44 D- 1.33 Amat Lemah
35 - 39 E 1.00 Teramat Lemah
00 - 34 F 0.00 Gagal
  TK   Transfer Kredit
  TH   Tidak Hadir Peperiksaan
  TN   Tidak Hantar Tugasan

Penyata Gred Abjad

A Cemerlang. Menunjukkan pencapaian yang ulung
B+ & B Baik. Menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi daripada pencapaian kelas yang sama tetapi tidak mencapai tahap kecemerlangan
C+ & C- Memuaskan. Menunjukan pencapaian yang sama dengan pencapaian purata
D Lemah. Menunjukkan pencapaian yang kurang daripada purata semua pelajar dalam kelas yang sama
F Gagal. Menunjukkan pencapaian yang tidak mencukupi, penarikan diri daripada sesuatu kursus selepas tempoh yang dibenarkan tanpa kebenaran Jabatan Akademik.

Mata pelajaran yang tidak lulus:

Pelajar yang tidak lulus peperiksaan sesuatu mata pelajaran akan dibenarkan menduduki peperiksan ulangan hanya sekali. Jika keputusannya lulus, gred yang dianugerahkankan ialah gred C. Jika keputusan peperiksaan tidak lulus, mata pelajaran berkenaan perlu diambil semula pada semester yang selanjutnya untuk membolehkannya lulus dan diberi gred.

 

Kembali ke atas

Penganugerahan Sijil

Sijil Diploma Pengajian Islam Andalus akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan. Kelas-kelas yang dianugerahkan adalah seperti berikut :

Purata Timbunan Mata Nilaian Gred Kelas - kelas Sijil Diploma
3.6 - 4.0 Amat Cemerlang
3.1 - 3.5 Cemerlang
2.6 - 3.0 Amat Baik
2.1 - 2.5 Baik
1.6 - 2.0 Sederhana
1.0 - 1.5 Amat Lemah
0.1 - 0.9 Gagal

Syarat-syarat penganugerahan sijil:

Sijil Diploma dianugerahkan kepada pelajar yang telah memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Telah memenuhi syarat-syarat keperluan Sijil iaitu menamatkan 32 modul (22 Wajib dan 10 Elektif) atau 96 kredit (66 kredit Wajib dan 30 kredit Elektif) dalam tempoh tidak lebih daripada 4 tahun.
 2. Mendapat keseluruhan Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang tidak kurang dari 2.00.
 3. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah.
 4. Pengesahan dari Jabatan Akademik.
 5. Telah melunaskan semua yuran-yuran yang ditetapkan.
Kembali ke atas

NATIJAH PENGAJIAN

 1. Berilmu
  • Menguasai ilmu-ilmu teras, memahami konsep kesepaduan dalam ilmu serta dapat menghubung-kaitkan (duniawi dan ukhrawi) dengan kehidupan seharian
  • Memahami Maqasid Syariah, mempunyai tasawwur Islam yang jelas dan mampu mengaplikasikannya sesuai dengan konteks semasa

 2. Beriman Beramal dan Bertaqwa
  • Mempunyai akhlak yang terpuji dan berupaya meletakkan sesuatu pada tempatnya (beradab).
  • Berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah dalam kehidupan seharian dan memiliki keyakinan yang mendalam terhadap Islam sebagai agama rahmat bagi sekelian alam.

Kembali ke atas